Erken Matematik

ERKEN MATEMATİK

Matematik küçük yaşlarda verilen iyi bir temel bilgiyle öğrenilir. Yaş ilerledikçe her insanın öğrenme kapasitesi giderek azalır. Bu bilimsel gerçek ışığında erken yaşlarda verilecek temel matematik eğitimi çocuklarımızın analitik düşünce kapasitesini artırdığı gibi hayatta karşılaşacakları her türlü problem ile baş etme yeteneği kazandıracaktır.

İremnur Anaokuluna devam eden çocuklarımız; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmış olan Erken Matematik programı ile matematik eğitimi almaktadırlar. Bu programımız ile çocuklar, matematik ile hayat arasında bağ kurup, eğlenceli eğitim sayesinde çok yönlü ve somut düşünce gücüne sahip olmaktadırlar.

Kurumlarımızda verilen Erken Matematik eğitimi dönem sonlarında sertifika ile belgelendirilmektedir.

Şimdi Ara | İremnur Anaokulu